Pomoć mladim talentima – Harfa za MŠ „Mokranjac“

U sklopu sada već tradicionalnih akcija našeg kluba “ Pomoć mladim talentima“ ove godine smo se odlučili da, u skladu sa našim mogućnostima, potpomognemo kupovinu instrumenta za đake Muzičke skole Mokranjac. U razgovoru sa direktorom škole, gospodinom Trajkovićem, saznali smo da škola skuplja donacije za kupovinu harfe i naša sredstva usmerili u tom pravcu. Danas, 22.02. smo posetili školu, dostavili donaciju i proveli prijatno vreme u društvu direktora skole.

Nadamo se da će naš skromni doprinos ubrzati kupovinu ovog preko potrebnog instrumenta i da će mladi talenti moći lakše i više da vežbaju i napreduju.

Muzička škola Mokranjac osnovana je 21.septembra 1899. godine u Beogradu pod nazivom Srpska muzička škola i najstarija je muzičko-pedagoška institucija, u istorijskom kontekstu izuzetno značajna za razvoj muzičkog obrazovanja, vaspitanja i muzičke kulture u Srbiji. Osnivač škole bilo je Beogradsko pevačko društvo, institucija kulture u Srbiji druge polovine XIX veka, a za članove Saveta Škole i nastavnike izabrani su Stevan Mokranjac, Stanislav Binički i Cvetko Manojlović.