Nikola Stojanović

Nikola Stojanović

Sekretar Kluba 2022/2023

Rotary ID number

8729359

Membership

Članstvo u Klubu od 2. novembra 2021.

Član Rotarakt Kluba: 2011-2018

E-mail

nstojanovic@rotarydedinje.com

URL

Nikola Stojanović

Info

Profesionalna i privatna biografija

Nikola Stojanović je rođen u Beogradu, 22. marta 1989. godine. Nakon završene IX gimnazije u Beogradu upisuje Računarski fakultet i stiče zvanje diplomiranog inženjera računarstva i elektrotehnike. Tokom studija obavljao je funkcije studenta prodekana i predsednika studentskog parlamenta, pored toga učestvovao je u organizovanju velikog broja seminara na fakulteti i predstavljao je fakultet na raznim akademskim dešavanjima. Zaposlen je u kompaniji “Nova defense”, ćerki firme Orion telekom, na poziciji “Security Solutions Engineer” – bezbednost velikih računarskih sistema. Jedan period života je proveo u Kanadi, a od jezika tečno govori engleski jezik i služi se nemačkim. Oženjen je i ponosni otac male devojčice.

Rotarakt biografija

Nikola je bio član Rotarakt Kluba Beograd Dedinje u periodu od 2011. do 2018. godine. U ovom periodu obavljao je sve funkcije u Klubu, a Predsednik Kluba je bio u rotarijanskoj 2016/2017. Predstavljao je Klub i Srbiju na međunarodnim Rotarakt skupovima (REM – Rotaract European Meeting): Torino (2012), Istanbul (2015) i Bratislava (2017).

Rotari biografija

Kao gost Rotari Kluba pridružio se u oktobru 2021. godine na preporuku članova Igora Mijatovića i Nikole Stojadinovića. Član Rotari Kluba postaje na redovnom sastanku 2. novembra 2021. godine.

Motto„Ne idi tamo gde te vodi staza, već idi tamo gde nema staze i ostavi trag.“
Rotary

Rotari Klub:

Rotarakt Klub:

  • Upravni odbor 2015/2016 – podpredsednik Kluba
  • Predsednik Kluba 2016/2017
  • Upravni odbor 2017/2018