Predsednici Kluba

Spisak Predsednika Kluba od njegovog osnivanja 2009. godine.

Ime Prezime Godina Rotary tema
Predrag Djordjević 2009/2010 Rotary theme 2009/2010
Slobodan Janković 2010/2011 Rotary theme 2010/2011
Dragoslav Andric 2011/2012 Rotary theme 2011/2012
Slobodan Stankov, PHF 2012/2013 Rotary theme 2012/2013
Milan Kostić 2013/2014 Rotary theme 2013/2014
Petar Pavasović 2014/2015 Rotary theme 2014/2015
Milan Gaković 2015/2016 Rotary theme 2015/2016
Aleksandar Kričak 2016/2017 Rotary theme 2016/2017
Igor Mijatović, PHF 2017/2018 Rotary theme 2017/2018
Nikola Stojadinović 2018/2019 Rotary theme 2018/2019
Dragoslav Andrić 2019/2020
Nadica Marđonović, PHF 2020/2021
Nikola Krstić, PHF 2021/2022
Jovana Jokanović 2022/2023

* PHF – priznanje Pol Haris