Priznanje Pol Haris (PHF)

Prva značka PHF (levo) i novija verzija (desno). Do pojave najnovijih znački na ovim primerima su se koristile razni oblici traka.

Rotari je 1957. godine osnovao priznanje kako bi ohrabrio i pokazao zahvalnost za znatan doprinos tadašnjem programu Fondacije. Pojedinac koji donira više od 1000$ godišnje, se smatra imaocem Priznanja Pol Haris (PHF) – Paul Harris Fellow . Ovi laureati su pojedinci koji ispunjavaju visoke profesionalne i lične standarde koje je postavo Haris lično. PHF član Kluba dobija posebnu potvrdu i zlatnu značku. Klub može odlučiti da dodeli i znatnu medalju, na plavo-zlatnoj traci.

Veoma smo ponosni što naš Klub ima 4 PHF člana. Prvi PHF član Rotari Kluba Beograd Dedinje je Slobodan Stankov, a slede Igor Mijatović, Nikola Krstić i Nadica Marđonović, dok je Marijana Krunić postala nosilac ovog priznanja za vreme njenog članstva u našem Klubu.

Zvaničan sajt ROtari Internacionala, pročitajte više.

Ko je bio Pol Haris (1868 – 1947) osnivač Rotarija?

PHF

Ženska značka (levo), korišćena je do 1997. godine. Fondacija je 1997. standardizovala dizajn značke, koristeći isti za muškarce i žene (desno). Obe značke se još uvek koriste.

Pol Persi Haris je bio advokat iz Čikaga, koji je 1905. godine osnovao Rotari klub. Nakon osnivanja advokatske kancelariju, Haris je počeo da razmišlja o osnivanju društva za poslovne i profesionalne ljude. Haris će 1905. organizovati prvi Rotari klub, sa tri klijenta i lokalna privrednika. Početni cilj mu je bio samo da se stvori klub stručnih i poslovnih ljudi, za prijateljstvo i druženje. Haris je ubrzo shvatio da je Rotariju potrebna veća svrha. Kada je izabran kao treći predsednik Rotari kluba Čikago, 1907. godine, klub je pokrenuo svoj prvi humanitarni projekat, izgradnju javnih toaleta u Čikagu. Haris je imao velike ambicije za rast Rotarija i klub je naglo porastao, otvarali su se klubovi po celim Sjedinjenim Američkim Državama kao i po Evropi. Do Harisove smrti, Rotari Internacional je imao više od 200.000 članova u 75 država.