Nikola Stojadinović

Nikola Stojadinović
Član Upravnog odbora

8729356

Članstvo u Klubu od 29. septembra 2016.

Član Rotarakt Kluba: 2010-2016

nstojadinovic@rotaractdedinje.com

Rođen je u Podgorici 9. oktobra 1985. godine. Gimnaziju Slobodan Škerović u Podgorici završava 2004. godine i potom upisuje Elektrotehnički Fakultet u Beogradu. Zvanje diplomiranog inženjera elektrotehničkog fakulteta stiče 2009. godine, a 2012. godine nakon završenih master studija dobija zvanja master-inženjera sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije na Elektrotehničkom Fakultetu u Beogradu. Od 2011. godine počinje sa radom u Ministarstvu za telekomunikacije Republike Srbije na projektu Digitalizacija televizije u Republici Srbiji. U januaru 2014. godine imenovan je od strane Vlade Republike Srbije za rukovodioca podgrupe za radio i telekomunikacionu terminalnu opremu, pregovaračke grupe 1 (kretanje robe), u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. Kao rukovodilac podgrupe učesvuje u eksplanatornom i bilateralnom skriningu Poglavlja 1 u Briselu. Krajem 2014. godine zaposlio se u Telenoru Srbija gde i danas radi. U 2015. godine steče zvanje i tehničkog ekspert za ocenjivanje usaglašenosti radio opreme Akreditacionog tela Srbije.

Jedan je od osnivačka Rotarakt kluba Beograd Dedinje kom se pridružio 6.maja 2010. godine. Bio je član Upravnog odbora rotarakt kluba 2011, 2012, 2014. i 2016. godine. U rotarijanskoj 2014/2015 izabran je za predsednika rotarakt kluba. Učestvovao je aktivno u organizaciji akcija kluba tokom 2010-2016. godine kao i u nesebičnoj podršci akcijama drugh rotarakt klubova u Srbiji i regionu tokom navedenog perioda. Humanitarna predstava Čovek u crvenom odelu koja je igrana u Beogradu i Nišu u kojoj je glumio i humanitarna akcija šetnja sa slepim i slabovidim osoba jesu aktivnosti na koje je najponosniji jer je aktivnim učešćem omogućio uspešno sprovođenje istih. Rotarakt klub je predstavljao na Rotaract European Meeting u Beogradu 2011. i Torinu 2012. godine. Krajem rotarijanske 2015/2016 godine proglašen je počasnim članom Rotarakt Kluba Beograd Dedinje.

Rotarakt:

Upravni Odbor 2010-2011
Upravni Odbor 2011-2012
Upravni Odbor 2013-2014 – Potpredsednik Kluba
Predsednik Kluba 2014-2015
Upravni Odbor 2015-2016

Rotary:
Potpredsednik Kluba 2017/2018
Predsednik Kluba 2018/2019