Slobodan Stankov

Slobodan Stankov, PHF

Član Upravnog odbora – predstavnik bivših Predsednika

5783293

Članstvo u Klubu od 5. juna 2009.

Član Rotary Kluba Beograd od 1996.

sstnakov@rotarydedinje.com

Rođen je 1951. godine u Aleksincu. Završio je medicinski fakultet 1975. Specijalizaciju iz interne medicine završio je 1982. godine. Subspecijaliczaciju iz pulmologije završio 1983, a stepen magistra medicinskih nauka stekao je 1984. godine. Stepen doktora medicinskih nauka, kao najviši stepen naučnog zvanja stekao je 1993. Kao izraz društvenog priznanja u okviru aktivnosti u Srpskom lekarskom društvu stekao je zvanje primarius 1993. godine.

Urgentnom kardiologijom se bavi preko 25 godina. Na stručnom naučnom polju publikovao je preko 180 stručno naučnih radova, od toga 86 na kongresima u inostranstvu.

U periodu od 1996. do 1999. radio je kao direktor projekta Gift of Life u okviru RI pomoći deci sa teškim srčanim manama koja nisu mogla biti operisana u Beogradu. Troje dece uzrasta do 15 godina operisano je u SAD u okviru ovog projekta.

Nakon bombardovanja 1999. godine rukovodio je projektom uvoza lekova iz Austrije – donacija je iznosila preko 1 milion maraka. Lekovi su unutar 24h distribuirana širom Srbije.

Nosilac je značke Paul Harris Fellow od jula 2009. godine.