O klubu

Jedne hladne večeri 23. decembra 2008. godine u restoranu „Loža“ na Obilićevom vencu u Beogradu, okupila se inicijativna grupa članova Rotari Kluba Beograd za formiranje novog Kluba. Bili su prisutni: Dragoslav Andrić, Predrag Đorđević, Slobodan Stankov i Nenad Vukasović. Osnivači Rotari Kluba Beograd Dedinja su se rukovodili ciljevima Rotary International-a, pre svega, stalnim i prioritetnim zadatkom za povećanje broja članova i klubova, kao i za povećanje broja žena u RI.

Naš raniji klub, Rotary Klub Beograd je prihvatio da bude sponzorski klub, predložen je iskusni rotarijanac PPr Radosav Mitrović za opumoćenog predstavnika DG Panajotisa Teodoropulosa. Gore pomenuti članovi inicijativne grupe sa ukupnim stažom u rotariju od preko 60 godina, su prihvatili ni malo lak zadatak osnivanja novog Kluba.

Od početka su prihvaćeni ciljevi RI, druženje sa kompleksno pozitivnom atmosferom među članovima i nesebično služenje (Service Above Self) u lokalnoj i široj zajednici.

Osnivačka Škupština kluba je održana 22. januara 2009. godine, a za Predsednika je izabran Predrag Đorđević, PPr RC Beograd i PADG, za dolazećeg Predsednika Slobodan Janković, Potpredsednici su bili Dragoslav Andrić i Slobodan Stankov, a Sekretar Kluba Nenad Vukasović.

Posebnu pažnju smo od početka posvetili edukaciji novih članova o svim aspektima života i rada u Rotariju. Oformili smo komitete. Uspostavili kontakte sa drugim Klubovima u našem distriktu. Preuzeli obaveze koje proizilaze iz Statuta RI, Statuta i Pravila rada našeg Kluba, planova i zadataka našeg distrikta za prvu rotarijansku godinu rada Kluba, za 2009/2010.

Charter povelja je doneta od strane RI 5. juna 2009. godine. Ovaj datum se vodi kao datum osnivanja Kluba, datum kada smo postali deo velike „rotarijanske“ porodice, koja je osnovana daleke 1905. godine, koja je član Ujedinjenih Nacija i koja broji preko milion članova. Tog datuma smo postali deo tadašnjeg distrikta u kome su bili klubovi iz Srbije, distrikte 2481. Naš Klub je 49. Rotari Klub u Srbiji i 12. Klub u Beogradu.