Pomoć bratskom grčkom narodu

Dragi prijatelji,

Prijateljski narod u Grčkoj zadesila je strašna tragedija prouzrokovana katastrofalnim požarima u okolini Atine. Naš Guverner je juče kontaktirao sa Guvernerom Distrikta 2470 Theodori Bitsa Kemou, a nakon toga je pokrenuta akcija u našem Distriktu 2483. Sigurno će trebati puno vremena, truda i sredstava da se šteta sanira ali će ljudski gubici ostati trajni.

Kao ljudi koji smo navikli da pomažemo drugima molimo Vas da svako u okviru svojih mogućnosti uplati sredstva na poseban dinarski račun našeg Distrikta za pomoć grčkom narodu:

330-4012020-80 Credit Agricole Bank

Prikupljena sredstva prosledićemo Distriktu 2470 u Grčkoj kako bi bila upotrebljena za potrebe stradalog stanovništva. Takođe, svaka pomoć i u drugim oblicima je dobro došla ukoliko ne iziskuje prevelike troškove transporta do Atine koji prevazilaze vrednost pošiljke.

Zahvaljujemo Vam se unapred na razumevanju i nadamo se da će naša pomoć bar malo ublažiti patnje ugroženog stanovništva u okolini Atine.

Mi smo donirali, A VI?