Od 1. marta brojimo 15 članova

Na Škupšitini Kluba, održanoj 1. marta 2022. godine,  u redovno članstvo primljena je Tamara Matejić, a Predrag Mitrović se posle kraće pauze u Rotariju vratio u redovno članstvo. Trenutno naš Klub broji 15 aktivnih članova i nadamo se da ćemo do kraja rotarijanske godine primiti u članstvo još humanih ljudi koji žele da učestvuju u našim aktivnostima.