Novi član Kluba – Nikola Andrić

Na Škupšitini Kluba, održanoj 21. decembra 2021. godine, u redovno članstvo primljen je Nikola Andrić. Rođen 1990. godine i jedan je od osnivača (čarter član) našeg Rotarakt Kluba u kome je bio član od 2009. do 2012. godine.

Detaljna biografija