Novi član Kluba – Filip Ivanica

Na Škupšitini Kluba, održanoj 6. oktobra 2020. godine, u redovno članstvo primljen je Filip Ivanica. Filip je rođen 1992. godine i vlasnik je oftamološke ordinacije. Filip je bio član našeg rotarakt kluba u periodu od 2018. do juna 2020. godine, nakon čega je bio gost našeg Kluba sve do zvaničnog prijema u redovno članstvo.