Igor Rako i Marijana Krunić – novi članovi RC Beograd Dedinje

Upravni odbor Kluba, na Skupštini Kluba održanoj 14.05.2019. godine, doneo je jednoglasnu odluku o prijemu Igora Raka u redovno članstvo u Klubu. Igor je svojim zalaganjem u Klubu pozitivno odgovorio na rotarijanski test četiri pitanja.

Istog dana doneta je i odluka o koptiranju Marijane Krunić, Predsednika našeg Rotarakt Kluba, u redovno članstvo u Rotari Klubu Beograd Dedinje.

Igor i Marija su zaslužili rotarijanske značke i Rotari ID broj, a zvanično su postali naši članovi na obeležavanju deset godina od osnivanja Rotari Kluba Beograd Dedinje, u restoranu Aero Klub, 17. maja 2019. godine.