Слободан Станков, ПХФ

Слободан Станков, ПХФ

Члан Управног одбора – представник бивших Председника

5783293

Чланство у Клубу од 5. јуна 2009.

Члан Ротарy Клуба Београд од 1996.

sstnakov@rotarydedinje.com

Рођен је 1951. године у Алексинцу. Завршио је медицински факултет 1975. Специјализацију из интерне медицине завршио је 1982. године. Субспецијалицзацију из пулмологије завршио 1983, а степен магистра медицинских наука стекао је 1984. године. Степен доктора медицинских наука, као највиши степен научног звања стекао је 1993. Као израз друштвеног признања у оквиру активности у Српском лекарском друштву стекао је звање примариус 1993. године.

Ургентном кардиологијом се бави преко 25 година. На стручном научном пољу публиковао је преко 180 стручно научних радова, од тога 86 на конгресима у иностранству.

У периоду од 1996. до 1999. радио је као директор пројекта “Gift of Life” у оквиру РИ помоћи деци са тешким срчаним манама која нису могла бити оперисана у Београду. Троје деце узраста до 15 година оперисано је у САД у оквиру овог пројекта.

Након бомбардовања 1999. године руководио је пројектом увоза лекова из Аустрије – донација је износила преко 1 милион марака. Лекови су унутар 24h дистрибуирана широм Србије.

Носилац је значке “Paul Harris Fellow” од јула 2009. године.