Драгослав Андрић

Dragoslav Andrić
Председник Клуба 2019/2020, 2011/2012

3166562

Чланство у Клубу од 5. јуна 2009.

Члан Ротарy Клуба Београд од 1997.

dandric@rotarydedinje.com

Рођен је у Београду 19. јуна 1953. године, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је на Економском факултету 1983. године. Ожењен, отац двоје деце Николе и Бојане.

Има богату пословну каријеру, радио је у следећим компанијама и институцијама:

 • Нолит – издавачка делатност,
 • Еи – Фабрика Никола Тесла, Београд,
 • Интеркомерц – спољашња и унутрашња трговина,
 • МАГ-ИНТЕРТРАДЕ – спољна и унутрашња трговина,
 • Адвокатска канцеларија Радоја Алексића,
 • АД Траде – сопствена фирма, први самостални брокер на београдској берзи,
 • ЕКИ брокер – оснивач и директор,
 • ЕКИ трансферс – агент Wестерн Униона за Србију, оснивач и директор,
 • ЕКИ траде – оснивач и директор,
 • Гарант – добровољни пензиони фонд – директор тржишта.

Усавршавао се на париској (берза, париски клуб банака, Институт за банкарство) и миланској берзи (берза, пракса у банкама и брокерским кућама).

У досадашњој каријери обављао је и следеће функције:

 • Члан Управног одбора удружења Берзи и Берзанских посредника Југославије,
 • Председник Пословног удружења Берзи и Берзанских посредника Југославије,
 • Члан одбора за банкарство Привредне коморе Југославије,
 • Саветник за приватизацију Председника СССС,
 • Члан одбора за банкарство и члан Скупштине Привредне коморе Београда,
 • Члан надзорног одбора Привредне коморе Београда.