Управни одбор Клуба 2022/2023

Јована Јокановић, долазећи Председник Клуба за 2022/2023, предложила је, а Скупштина Клуба је изгласала њен предлог за чланове Управног одбора за 2022/2023.

Чланови управног одбора за наредну годину ће бити: