Aleksandra Janković

Aleksandra Janković
Član Kluba

 9761613

Članstvo u Klubu od 27. oktobra 2016.

 ajankovic@rotarydedinje.com

Rođena 04.01.1981.godine u Kragujevcu, gde se i školovala. Nakon sticanja zvanja diplomiranog ekonomiste, poslovnu karijeru gradi u privatnim i državnim preduzećima i institucijama u oblastima kontrole poslovanja, komercijale i javnih nabavki.

Dobro čini i dobru se nadaj.

Rotary:
Upravni odbor 2016/2017
Sekretar kluba 2017/2018